Studiegids

nl en

Elektriciteit en Magnetisme (TUD)

Vak
2011-2012

Elektriciteit en magnetisme zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan de impact die uitval van elektriciteit heeft en hoe afhankelijk we zijn geworden van mobiele telefoons (elektromagnetisch veld). Ons voedsel wordt zelfs in een aantal gevallen gepasteuriseerd met behulp van elektrische velden, en zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen. Dit vak geeft de basis die nodig is om elektrische en magnetische fenomenen die we in de praktijk kunnen tegenkomen te verklaren. Vanuit de fenomenen wordt de theorie van het elektrische en magnetische veld opgebouwd. Een aantal van deze fenomenen wordt gedemonstreerd met behulp van experimenten, waaronder het elektrostatisch reinigen van rookgassen, het opwekken va hoogspanning met een van de Graaff-generator en de proef van Hertz.

Literatuur TUD
Tipler, P.A. and Mosca, G., Physics for scientists and engineers (fifth edition, extended version), W.H. Freemand, New York, 2004 (bij ETV); Verweij, M.D., Electromagnetic Fields – Local laws, TU Delft, 2005 (bij dictatenverkoop)
Vakcode TUD
ET1610WI
Voorkennis TUD
VWO Wiskunde B, VWO Natuurkunde 1,2, Analyse 1, Lineaire Algebra 1
Tentaminering TUD
4 toetsen + 1 deeltentamen
Werkvorm TUD
hoorcollege, werkcollege en practicum
Contacturen
4 uur in de week (college en practicum)
Opmerking
Toegestaan keuzevak

Links
Blackboard TUD
Gedetailleerdere vakbeschrijving