Studiegids

nl en

Wiskundige structuren

Vak
2011-2012

In dit college worden basisstructuren uit de algebra en de analyse behandeld. Eerst worden wat begrippen uit de verzamelingstheorie ingevoerd, inclusief het principe van volledige inductie. Uitgaande van axioma’s voor de natuurlijke getallen worden de verzamelingen van gehele getallen en van rationale getallen geconstrueerd, door middel van equivalentierelaties. Daarna ligt de nadruk op het geordende lichaam van de reële getallen, dat door axioma’s gekarakteriseerd zal worden. Vervolgens worden convergentie van rijen, continuïteit en differentieerbaarheid van reële functies behandeld, en ook de Riemann integraal. De nadruk bij dit alles zal liggen op bewijzen, en minder op vaardigheden.
In Leiden en Delft wordt hetzelfde dictaat gebruikt, een iets aangepaste versie van het dictaat van 2008.

Verplichte literatuur
Dictaat, zie blackboard of de webpagina van de docent.
Werkvorm
Hoor- en werkcollege.
Literatuur TUD
Hetzelfde dictaat
Vakcode TUD
WI1607
Voorkennis
Wiskunde B1/2, VWO
Tentaminering TUD
Schriftelijk tentamen plus opdrachten
Tentaminering UL
Schriftelijk tentamen plus opdrachten

Links
Blackboard TUD

Blackboard UL