Studiegids

nl en

Inleiding programmeren (TUD)

Vak
2011-2012

Primitieve datatypen: waarden-domein, operatoren, expressies, typeconversies, declaraties, toekenning.
Objecttypen (klassen)specificatie van een klasse, implementatie van een klasse.
Keuze- en herhalingsopdrachten: keuzeopdracht, meervoudige keuzeopdracht, herhalingsopdrachten.
Samengestelde data: array’s, Strings en ArrayLists. Overerving: inheritance, polymorfie, abstracte klassen en interfaces.
Exceptions: Exceptions, Exception Handlers.
Grafische User Interface: packages AWT en Swing.
Recursie: recursieve functies en procedures.

Vakcode TUD
IN1608WI
Literatuur TUD
Java in Two Semesters, Q.Charatan & A.Kans, McGraw-Hill, ISBN 0-07-710889-2
Voorkennis TUD
VWO
Tentaminering
Schriftelijk tentamen; practicumopdrachten
Werkvorm TUD
College, en practicum
Contacturen
2 uur college, 4 uur practicum

Links
Blackboard TUD

Course Base TUD