Studiegids

nl en

Analyse 3

Vak
2011-2012

In het college bestuderen we gewone differentiaalvergelijkingen. Voor eerste orde vergelijkingen kijken we naar lineaire, separabele en exacte vergelijkingen. Met de methode van Picard wordt existentie en eenduidigheid van oplossingen bewezen. Voor tweede orde differentiaalvergelijkingen behandelen we lineaire vergelijkingen en machtreeksen. Ook worden stelsels van lineaire vergelijkingen behandeld. Verder komen stabiliteit en het fasevlak aan bod. Bij het college worden de mogelijkheden van een computer Algebra Systeem verkend.

Werkvorm
Hoorcollege en werkgroepen
Verplichte literatuur
Differential Equations and Their Applications, Fourth Edition, Martin Braun, [Texts in Applied Mathematics 11], Springer-Verlag New York, 1993 (ISBN 0-387-97894-1); plus aanvullend dictaat. In Leiden is het dictaat vanaf Blackboard te downloaden.
Voorkennis
Analyse 1 en 2
Tentaminering
Schriftelijk tentamen plus opdrachten
Extra informatie
We maken bij dit vak gebruik van Blackboard voor uitwisseling van informatie en bestanden.
Vakcode TUD
WI2601

Links
Blackboard Leiden
Blackboard TUD