Studiegids

nl en

Analyse 1

Vak
2011-2012

Dit college behandelt de beginselen van de differentiaal- en integraalrekening voor functies van een veranderlijke. Doel van het college is de studenten vertrouwd te maken met de basisconcepten van de theorie en hen daarbij aanknopingspunten te geven voor toepassingen in andere gebieden van de wiskunde en daarbuiten.

De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: het limietbegrip, continuiteit en differentieerbaarheid; kromming van de grafiek; lineaire benaderingen van functies; Taylorpolynomen voor functies van een variabele; de ordesymbolen van Landau (grote-O notatie); reele machtreeksen; convergentiecriteria voor machtreeksen; differentiatie en integratie van machtreeksen; integratie van functies van een veranderlijke; hoofdstelling van de integraalrekening; substitutieregel; partiele integratie; oneigenlijke integralen; bepalen van primitieven.

Onderwijsvorm
Vier uur geintegreerd hoor-/werkcollege

Tentaminering
Schriftelijk tentamen, tussentoets plus verplichte thuisopdrachten

Extra informatie
Ouderjaarsstudenten moeten opnieuw de thuisopdrachten van dit semester maken en inleveren! Deze opdrachten komen wekelijks beschikbaar in Blackboard

Verplichte literatuur
Calculus – A Complete Course (7th edition) by Robert A. Adams, Pearson Education, 2006, ISBN 0321270002

Vakcode TUD
WI1600

BELANGRIJK!
Mogelijk is het niet automatisch zo dat alle Leidse studenten in 2011-2012 tweemaal tentamen kunnen doen in dit vak, maar moet een eventuele tweede tentamenmogelijkheid verdiend worden door actieve participatie op een voldoende niveau. De exacte regeling wordt, indien van toepassing, tijdig bekend gemaakt. Let hierop!!

Links
Blackboard UL

Blackboard TUD