Studiegids

nl en

Gezinspedagogiek

Vak
2011-2012

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In dit onderdeel wordt de ontwikkeling van het kind in het gezin bestudeerd, en de vraag of en hoe die ontwikkeling door ouders en andere opvoeders wordt beïnvloed of misschien vooral genetisch is vastgelegd.

De nadruk ligt op ‘normale’ kinderen in doorsnee gezinnen. Wat doen ouders ertoe, en in hoeverre is het een mythe dat opvoeding invloed heeft op kinderen (zoals bijvoorbeeld Judith Harris beweert)? Wat is de invloed van de genetische bagage van kinderen en de omgeving? Met welke onderzoeksdesigns kan men daarin inzicht krijgen en wat hebben zulke studies tot nu toe laten zien? Fysiologische processen die deel uitmaken van de emotie-regulatie van kinderen zullen kort worden belicht. Aan bod komt ook de rol van ideeën en meningen van ouders over opvoeding en over hun rol als ouder.

Leerdoelen

Eindtermen: 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, t/m 2.8, 3.1 t/m 3.4

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges. De literatuur wordt toegelicht en bij verschillende colleges zijn er opdrachten die, ofwel ter plekke, ofwel in de periode tussen de colleges worden uitgevoerd. Eén college zal worden verzorgd door een gastspreker uit de praktijk.

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met essayvragen, eventueel aangevuld met meerkeuzevragen

  • Praktijkopdracht

Blackboard

De collegestof zal voorafgaand aan het desbetreffende college op Blackboard verschijnen evenals mededelingen over de colleges.

Literatuur

  • Hrdy, S.B. (2011); Mothers and others The Evolutionary Origins of Mutual Understanding: The Origins of Understanding Cambridge: Harvard University Press.

  • Sroufe, A.L. (2005). The development of the Person: the Minnesota study of risk and adaption from birth to adulthood. New York: Guilford Press.

  • Clarke-Stewart, A., & Dunn, J. (2006). Families count: Effects on child and adolescent development. New York: Cambridge University Press.

  • Engelstalige artikelen (via Blackboard)

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

  • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Voor algemene vragen over het vak gezinspedagogiek kunt u terecht bij dr. F.B.A. Naber, kamer 4B45 of via mail.