Studiegids

nl en

Studievaardigheden (I&E)

Vak
2011-2012

Doel

De doelen van dit vak zijn 1) studenten kennis laten maken met enkele aspecten van wetenschappelijk onderzoek en 2) studenten extra bagage geven die het studeren bevorderen en de academische vaardigheden vergroten. Er komen zaken aan de orde die van belang zijn voor een universitaire studie in het algemeen en voor de studie in Leiden in het bijzonder, zoals kennismaken met enkele aspecten van wetenschappelijk onderzoek, het onderzoek aan het LIACS, het rapporteren van onderzoek, presentatie-technieken, computervaardigheden en natuurlijk ook aandacht voor hoe je effectief(er) kunt studeren. Ook het mentoraat is bij dit vak ondergebracht. Het mentoraat en het vak studievaardigheden samen geven je een goede ondersteuning om je studie zo goed mogelijk te volbrengen. Ook zullen er een aantal opdrachten gegeven worden

Website

Studievaardigheden