Studiegids

nl en

I&E Integratie 1

Vak
2011-2012

Doel

De student heeft inzicht in een aantal belangrijke deelgebieden op het snijvlak van bedrijfskunde en informatica. Nadruk ligt daarbij op organisaties, besturing van organisaties en het belang van informatie voor de besturing van die organisaties.

Beschrijving

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod: organisaties, typologie van organisaties, bedrijfsprocessen in organisaties, business intelligence, project en projectorganisatie,

Examinering

Er is een schriftelijk tentamen en er moet 4 opdrachten uitgewerkt worden tijdens het semester. Zowel voor de opdrachten (verslagen + eindpresentatie) als voor het tentamen moet een voldoende gehaald worden. Het eindcijfer wordt bepaald door het schriftelijk examen.

Voorkennis

Geen vereiste voorkennis.

Literatuur

Nog nader te bepalen.