Studiegids

nl en

Fundamentele Informatica 1 (I&E)

Vak
2011-2012

Doelstelling

Kennismaken met fundamentele inzichten die ten grondslag liggen aan de informatica als wetenschappelijke discipline.
In het bijzonder met formele talen en abstracte machines om zulke talen te verwerken. Van eenvoudige machines tot
machines die net zo krachtig zijn als een (echte) computer.

Inhoud

Talen, eindige automaten, reguliere expressies, context-vrije talen, stapelautomaten, pomplemma’s, Turing machines, recursieve en recursief opsombare talen, meer algemene grammatica’s.

Methode

Hoorcollege met werkgroep

Examinering

Schriftelijk tentamen

Literatuur

John C. Martin, Introduction to Languages and the Theory of Computation, 4th edition, McGraw-Hill, 2011

Website

Fundamentele Informatica 1, I&E