Studiegids

nl en

Rituelen en symbolen van Antieke godsdiensten

Vak
2011-2012

Het onderwerp van het werkcollege Rituelen en symbolen van antieke godsdiensten is religieuze iconografie, in het bijzonder “godenbeelden”. Goden worden op verschillende manieren voorgesteld en verzorgd in de godsdiensten van de oudheid. Er is dan ook geen sprake van een gedeelde symboliek of een gemeenschappelijk ritueel voor deze groep godsdiensten. Als inleiding in “de” rituelen en symbolen moeten we daarom scherp kijken naar de verscheidenheid aan voorstellingen. Om die in kaart te brengen, zullen we ons bezighouden met cultusbeelden in de Mesopotamische en Griekse godsdiensten, het heilig vuur in het zoroastrisme en de verering van baetyls, heilige stenen, in de hellenistische fase van de godsdiensten van het Nabije Oosten. Op deze manier krijgen studenten oog voor de religieuze iconografie en het ritueel in enkele antieke religies en de manieren waarop deze bestudeerd kunnen worden.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Thuistentamen

Toelating

Voor dit college moet de “Inleiding Antieke Godsdiensten” zijn afgerond. Studenten van andere faculteiten en uit de opleiding Godgeleerdheid zijn welkom. Kennis van antieke talen is niet vereist.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Overige literatuur wordt tijdens het college vastgesteld.

Opmerkingen

Dit vak wordt in het collegejaar 2011-12 aangeboden, het wordt per jaar afwisslend met het vak Gnosis en Hermetica gegeven, dit laatste wordt in 2012-2013 aangeboden.