Studiegids

nl en

Frans: Dissertation

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Propedeuse Frans

Beschrijving

In dit college wordt aan de hand van uiteenlopende oefeningen aan de schrijfvaardigheid gewerkt. De hoofdmoot van het college bestaat uit het schrijven van een literair opstel. Opzet en argumentatie zijn hier belangrijk maar ook het leren analyseren van literaire teksten en verslag leggen daarvan. Welke specifiek literaire vragen kunnen/moeten aan een fictietekst gesteld worden? Vandaar dat we ook in dit college gebruik maken van het boekje Savoir lire van Schmitt & Viala, waarin verschillende literaire benaderingen onder de loep genomen worden. Dit deel van het college vormt een aanvulling op de literaire theorieën die in andere literatuurcolleges aan de orde komen. Bovendien leer je op dit college samenvattingen maken van complexe journalistieke teksten (compte rendu en synthèse), een vaardigheid die ook voor de DALF gevraagd wordt. Eindniveau van dit college: C1.

Leerdoelen

  1. argumenterende teksten n.a.v. literaire onderwerpen kunnen schrijven op niveau C1
    1. samenvattende teksten – compte rendu, synthèse – kunnen schrijven van journalistieke teksten op niveau C1.

Rooster

Zie het rooster op de website van de opleiding.

Onderwijsvorm :

werkcollege

Toetsing :

Werkstukken.
De student levert in de loop van het semester een vast aantal compte rendus in en één literair opstel, die worden besproken en beoordeeld. Als aan alle verplichtingen voldaan is, ontvangt men een eindcijfer.

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

  • Syllabus Expression écrite 2010-2011

  • Gérard de Nerval, Les Filles du feu, Bordas (Petits Classiques Bordas) (groep mw Schulte Nordholt)

  • Maupassant, Contes de la bécasse (groep dhr Houppermans)

  • M. P. Schmitt et A. Viala, Savoir-lire (Didier)

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.
Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

dr. J. Houppermans
mv. dr. A. Schulte Nordholt

Opmerkingen

Geen.