Studiegids

nl en

Human Computer Interaction

Vak
2011-2012

Human Computer Interaction houdt zich bezig met de mens-machine interfaces. Ieder systeem met een microprocessor heeft een interface voor de bediening, en dan met name de systemen die door de mens bediend moeten worden.
In het college Human Computer Interaction worden de onderliggende principes voor het ontwerp van computer interfaces behandeld. Hierbij komen zowel aspecten van humane perceptie, cognitieve processen en geheugen als meer op ontwerp gerichte onderwerpen aan de orde, i.e. metaforen, widgets, windowing systemen en object oriëntatie.
In een moderne benadering voor Human Computer Interaction staat de gebruiker centraal in het ontwerp traject. De ontwerpmethodieken berusten op dit beginsel en dit komt onder meer aan de orde in taak analyse, prototyping, evaluatie en usability.
Naast de theorie wordt met de stof verder gewerkt in aantal praktische opdrachten die het gehele traject van ontwerp tot implementatie van een computer interface omvatten.

Method: hoorcollege met practicum

Literature: Human Computer Interaction, 3rd edition. Alan Dix et al.

Website: http://hci.liacs.nl