Studiegids

nl en

Modern China: Culturele Antropologie

Vak
2011-2012

Toegangseisen

BA1 Politics & Economy of China.

Beschrijving

Deze cursus geeft een inleiding tot de meest belangrijke aspecten van de cultuur en sociale organisatie van de moderne Chinese maatschappij, met de nadruk op de Volksrepubliek. Hierbij ligt met name de nadruk op lokale sociale strukturen (zoals familie, verwantschap, werkeenheden, dorpen), de sociale stratificatie van de Chinese maatschappij, informele omgangsvormen en gebruiken en etniciteit en religie.

Leerdoelen

  • Basiskennis van de cultureel- antropologische bestudering van China

  • Schriftelijke en mondelinge presentatie van eigen werk

Rooster

Jaar BA 02 Talen en Culturen van China. Zie Opleidingsrooster

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege 2 uur per week (week 1-10)

  • Werkcollege voor paper presentaties 1 uur (6 aparte werkgroepen gedurende week 11-13)

Toetsing

  • Bijdrage aan de colleges (voorbereiding, betrokkenheid, deelname, referaat) 30%

  • Schriftelijk werkstuk (3500 woorden) 70%

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt voor beschikbaar stellen van studiemateriaal

Literatuur

Voor elk college dienen twee artikelen (ongeveer 50 paginas) in het Engels gelezen te worden. Voor de werkstukonderwerpen zal een literatuurlijst gegeven worden van ongeveer 500 pagina’s.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Frank Pieke