Studiegids

nl en

Historische grammatica van het Grieks I

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

Dit college behandelt aan de hand van het boek van Rix de historische grammatica van het Grieks. Ook zal apart aandacht worden besteed aan de accentuering van het Grieks en aan de stamtijden van onregelmatige werkwoorden en hun Indo-Europese achtergrond. Er wordt uitgegaan van een goede kennis van het Grieks.

Leerdoelen

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen (incl. deeltentamen)

Blackboard

Literatuur

H. Rix, Historische Grammatik des Griechischen, Laut- und Formenlehre. Darmstadt 1976. en syllabus.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Drs. L.C. van Beek