Studiegids

nl en

Politieke processen van Latijns-Amerika

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In deze cursus wordt de huidige politieke realiteit van Latijns-Amerika beschouwd als het product van een complex historisch proces, waarin allerlei sociale, politieke, economische en culturele factoren in der loop der tijd een rol hebben gespeeld. De aandacht richt zich vooral op de relatie tussen staat en burgermaatschappij en op de interactie tussen machthebbers, staatsinstellingen, politieke organisaties en sociale actoren.

Leerdoelen

  • Kennis verwerven over en inzicht verkrijgen in de politieke geschiedenis van Latijns-Amerika.

  • Het werken in groepsverband om een referaat voor te bereiden.

  • Het schrijven van een kort essay.

Rooster

Collegerooster (tweede jaar)

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

  • 2 schriftelijke deeltentamens met enkele essayvragen na 6 en 12 weken

  • referaat, mondelinge presentatie

  • zonodig, hoeft alleen het deel dat niet gehaald is voor de herkansing in januari

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en het indelen in referaten etc.

Literatuur

Howard J. Wiarda en Harvey F. Kine , A Concise Introduction to Latin American Politics and Development. Boulder, Westview Press, 2007; ISBN: 0-8133-4535-4

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. M.L. Wiesebron tel.nr. 071 527 2063.