Studiegids

nl en

Letterkunde van Spaans Amerika III. Nationale identiteiten, literaire (de)constructies

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Taalvaardigheid Spaans module 2 (Europees niveau: lezen B1, gesproken interactie B1, gesproken productie A2, schrijven A2)

Beschrijving

Dit vak behandelt de relatie tussen de literatuur en de “nationale identiteiten” in Spaans Amerika. De Natie is een abstracte constructie die op basis van ruimte wordt opgesteld en die sterke symbolen (beelden, verhalen of stereotypen) nodig heeft om te bestaan. De symbolen zijn dikwijls uit de literatuur overgenomen: woorden en beelden die, in hun politieke en historische gebruik, hun ambigüiteit hebben verloren. Het doel van het vak is de ambiguïteit te herstellen, de teksten te leren lezen precies daar waar een breuk ontstaat, zowel in hun eigen tijd en context als in hun hedendaagse gebruik.

Leerdoelen

 • Toepassing basisbegrippen van de Literatuurwetenschap bij de analyse van Spaans-Amerikaanse teksten in het Spaans

 • Kennismaken met theoretische en kritische benaderingen van Latijns-Amerikaanse literatuurwetenschap

 • Kritisch leren lezen en denken

 • Het oefenen van mondelinge presentaties en discussies in het Spaans

 • Leestrategieën verder ontwikkelen

Rooster

Collegerooster (tweede jaar, 2e semester)

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (80% cijfer)
Referaat, mondelinge presentatie + deelname discussies (20% cijfer)

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het vak, de literatuur, het college rooster, de presentaties en het tentamenrooster. Het wordt regelmatig geactualiseerd en moet dagelijks geraadpleegd worden.

Literatuur

Teksten in Blackboard en:

 • Mariano Azuela, Los de Abajo. Fondo de Cultura Económica (edición de Marta Portal): laatste editie.

 • Rodolfo Fogwill, Los Pichiciegos. Buenos Aires, Interzona, 2006 of Cáceres, Editorial Periférica, 2010.

 • Mario Bellatin, El jardín de la señora Murakami. Barcelona, Tusquets, 2001.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Contact

Prof.dr. L. Rodríguez Carranza. Uitsluitend via e-mail l.rodriguez@hum.leidenuniv.nl