Studiegids

nl en

Extra College Grieks/ Latijn

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Dit college is een facultatief onderdeel van het BA1-programma GLTC, en is bedoeld voor studenten die extra stof naast de reguliere colleges aankunnen. Selectie voor dit college geschiedt mede op basis van de resultaten van de tentamens uit blok 1 van semester 1.

Latin:
The seminar is open to all students of the Institute GLTC/Classics.

Beschrijving

In deze collegereeks komen aspecten van het Grieks en Latijn en tekstgenres aan bod waarvoor tijdens de reguliere colleges normaal gesproken geen tijd is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de plaats van accenten in het Grieks, versleer, Griekse archaïsche poëzie, Latijnse comedie, en het vertalen van het Nederlands naar het Latijn. De precieze invulling wordt mede in overleg met de deelnemers bepaald.

Latin:
When dealing with ancient texts, we sometimes consider them to be – just texts. But in fact the rhythmic dimension of ancient texts and their musical performance played a great role in the process of their reception. In a Plautine comedy, for example, nearly 60 per cent of the verses were sung.
In poetry the metre quite often bears a crucial semantic value; and we shouldn’t neglect it when interpreting the text. What were an ancient auditor’s associations when he listened to a hexameter, a iambus or a Sapphic ode? What are the different effects when listening to a iambic or trochaic septenar?

Leerdoelen

  • Verbreding van de stof van de propedeuse, voor studenten die meer aankunnen dan het reguliere programma te bieden heeft (leerlijn Honours programme).

  • Latin: the seminar aims to acquaint students with reading ancient metre

Onderwijsvorm

werkcollege

Toetsing

n.v.t.

Rooster

Rooster

Blackboard

ja

Literatuur

Syllabus Grieke en Latijnse Versleer

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Docent Grieks: Mw. Dr. M. van Raalte
Docent Latijn: Mw. Antje Wessels