Studiegids

nl en

Werther und Werterwirkung BA

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Voor BA-studenten: voldaan aan alle eisen van het 1e en 2e studiejaar Duitse taal en cultuur.

Beschrijving

Goethes roman “Die Leiden des jungen Werthers” (1774) was een literaire sensatie en werd een bestseller. Hier werd in een tot dan ongekende taal het zielenleven van een losgeslagen jongeman beschreven, en menig generatiegenoot kon zich hierin herkennen. Maar daarnaast maakte “Werther” ook tal van esthetische, wereldbeschouwelijke en politieke discussies los, deels in recensies en brieven, deels in nabootsingen en parodieën. De discussie door de tijdgenoten geeft een ruim inzicht in de ideologische fracties van de jaren 70 van de 18e eeuw. Wij lezen Goethes tekst in versie van 1774 en een aantal van de teksten die betrekking hebben op de receptie van het werk, waaronder ook Friedrich Nicolais “Die Leiden und Freuden des jungen Werthers”.

Leerdoelen

De student leert hermeneutische technieken (close reading), plaatst Goethes tekst in een literaire en buitenliteraire context en maakt kennis met de theorie en praktijk van receptiegeschiedenis.

Rooster

maandag, 10 – 13u

Onderwijsvorm

werkcollege

Toetsing

werkstuk + mondeling tentamen

Blackboard

neen

Literatuur

Voorgeschreven uitgave:
Johann Wolfgang Goethe: Die Leiden des jungen Werthers , Paralleldruk der beiden Fassungen von 1774 und 1787, hg. v. Matthias Luserke, Reclams Universalbibliothek Nr. 9762

Verdere Literatuur: wordt, samen met andere informatie, ruim van te voren bekend gemaakt op mijn website http://cf.hum.uva.nl/kgille

Aanmelden

Usis envia k.f.gille@uva.nl

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

k.f.gille@uva. nl

Opmerkingen

aanmelding verplicht ook via k.f.gille@uva.nl .