Studiegids

nl en

Hans Jakob Christoph von Grimmelshausen: Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch BA

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Voor BA-studenten: voldaan aan alle eisen van het 1e en 2e studiejaar Duitse taal encultuur.

Beschrijving

De eerste ‘echte’ Duitse roman, kortweg Simplicissimus genoemd, biedt een palet van scènes uit de tijd van de Dertigjarige Oorlog op het Duitse grondgebied. De held Simplicius beweegt zich op de ongewisse golven van het krijgsbedrijf en neemt de lezer in één grote epische beweging mee door de tijd, dwars door de Duitse streken en door de sociale geledingen. Maar tegen de achtergrond van dat historisch palet omsluit de roman een web van traditionele, metaforische en emblematische draden die in de hoofdpersoon en zijn wederwaardigheden samenkomen.
In de Simplizissimus worden traditionele vormen samengevat en tot een nieuw genre verenigd; het werk wijst krachtig terug (grondslagen van de ontwikkelingsroman: Parzival, trekken van de Schwank en de satire: Wittenwîlers Ring, Brants Narrenschiff, Rabelais’ Gargantua en Pantagruel, van de Historia: Faust, Eulenspiegel en van de Spaanse schelmenroman: Don Quichote) en even krachtig vooruit. Met de Simplicissimus is het nieuwe genre van de prozaroman geboren en onmiddellijk in zijn gehele volheid present. Het legt een stevige grondslag voor diverse latere genres: de ontwikkelingsroman (Goethes Wilhelm Meister), evengoed als voor het schelmengenre (Thomas Manns Felix Krull) en het episch theater (Brechts Mutter Courage).
In het college verkennen wij – uitgaande van de tekst – deze literaire tradities en plaatsen het werk in de historische context van de Dertigjarige Oorlog en de literaire context van de Duitse barok.

Leerdoelen

De studenten maken intensief kennis met de tekst. Na afloop van het college (hoorcollege en seminar) hebben zij zicht op de literair-historische achtergronden en op de formele aspecten van het werk. In een werkstuk geven zij er blijk van die kennis te kunnen toepassen, rekening houdend met relevante secundaire literatuur. .

Rooster

Zie het rooster van de Opleiding op de opleidingswebsite.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Aanwezigheid en actieve deelname; tussentijdse presentatie in het seminar; werkstuk met heldere vraagstelling, duidelijke analyse en conclusie en een correcte wijze van formuleren. .

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

Aan te schaffen:
Hans Jakob Christoph von Grimmelshausen, Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch. Mit einem Nachwort von Volker Meid (Reclam) ISBN: 978-3-15-000761-7 (838 S.)

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden a la carte en contractonderwijs Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van “A la carte”:http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

dr. J. Jacobs j.g.a.m.jacobs@hum.leidenuniv.nl