Studiegids

nl en

Duits en Nederlands in contrast

Vak
2011-2012

Beschrijving

Nederlands en Duits zijn nauw verwant. Toch verschillen zij op interessante wijze. In dit college worden de twee talen op diverse niveaus met elkaar gecontrasteerd. Langs welke paden hebben verwante woorden verschillende betekenissen ontwikkeld? Wat zijn de kenmerken van een Duits accent in het Nederlands en andersom? Hoe verschillende de processen waarmee sprekers nieuwe woorden kunnen maken? Is de Nederlandse spelling logischer dan de Duitse? Heeft een kind het der/die/das-systeem van woordgeslachten sneller onder de knie dan het de/het-systeem? Is er een Duits equivalent voor “ik heb zoiets van”? Deze en andere vragen komen in dit college aan bod. Na het afronden van het werkcollege kiest iedere student een eigen onderzoeksvraag en werkt die uit.

Leerdoelen

Studenten worden vertrouwd met taalkundige vakliteratuur, maar leren ook zelf met taaldata te werken. In het tweede deel van het college doen zij zelfstandig onderzoek.

Onderwijsvorm:

Werkcollege, zelfstandig onderzoek

Toetsing

Werkstuk na afronding van een klein onderzoeksproject