Studiegids

nl en

Fonologie van het Duits BA

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Voor BA-studenten Duits geldt dat zij alle tweedejaars vakken moeten hebben afgerond. Voor MA-studenten Duite taal en cultuur geldt dat zij een BA-opleiding Duitse taal en cultuur moeten hebben afgerond. Voor andere deelnemers geldt dat zij over een adequate passieve kennis van het Duits moeten beschikken.

Beschrijving

De fonologie van een taal bepaalt welke klanken met elkaar gecombineerd kunnen worden, hoe lettergrepen gestructureerd zijn, welke lettergrepen beklemtoond worden, etc. Dit college houdt zich bezig met de analyse van fonologische processen die typisch zijn voor het Duits. Tijdens de hoorcolleges maken we kennis met grondslagen van de fonologie, zoals segmentele kenmerken, de prosodische structuur van woorden, de verankering van de fonologie in de grammatica en de interactie met andere grammaticale niveau’s (fonetiek, morfologie). Verder bespreken wij belangrijke fonologische theorieën, zoals de optimaliteitstheorie.
Op basis van deze kennis analyseren wij in de werkcolleges fonologische processen van het Duits in een theoretisch kader. Daarbij focussen wij ook op contrastieve analyses van het Duits en het Nederlands en leren wij om belangrijke verschillen tussen deze talen volgens logische principes op een formele manier te verklaren.

Leerdoelen

De student is aan het eind van het semester in staat om
– grondslagen van de fonologie te benoemen;
– elementaire fonologische verschijnselen (van het Duits) op een logische en formele manier te bekijken en te analyseren.

Rooster

Zie het rooster op de opleidingswebsite.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege

Toetsing

Basis: Indienen van wekelijkse opdrachten bij de te lezen teksten.
Cijfer: mondelinge presentatie (30%), zelfstandig uit te voeren experiment waarover verslag wordt gedaan in een werkstuk (70%).

Blackboard

Ja, voor informatie en opdrachten

Literatuur

Hall, Alan T. (2000): Phonologie. Eine Einführung. De Gruyter, Berlin.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. Björn Köhnlein