Studiegids

nl en

Nationaalsocialisme en DDR als elementen van collectieve identiteit in films en in literatuur van na de “Wende" BA

Vak
2011-2012

Reguliere Studenten: zie overgangsregelingen Duitse taal- en cultuur (Blackboard); voor anderen: goede passieve kennis van het Duits

Beschrijving

In dit college wordt onderzocht hoe literatuur en films worden ingezet om culturele identiteit te construeren of zichtbaar te maken. In Duitsland verschijnen sinds de eenwording van 1990 boeken van Oost- en van West-Duitse auteurs, die gaan over de periode van het nationaal-socialisme en/of de DDR en die impliciet of expliciet verwijzen naar de kwestie van groepsidentiteit van ‘de Duitsers’ van nu. Iets dergelijks gebeurt in films als “Goodbye, Lenin”, “Herr Lehmann” of “Die Rosenstraße”. In het college worden zulke teksten en films besproken. Aan de orde komt verder de vraag naar de analytische instrumenten die geschikt zijn, om deze thema’s in een complexe maatschappij als de Duitse te analyseren en te duiden.

Leerdoelen

De studenten

  • hebben kennis van en inzicht in de manier waarop in het Duitsland van na 1990 identiteitsvraagstukken aan de orde worden gesteld, met name in literatuur en film; – hebben kennis van en inzicht in een exemplarisch corpus van primaire teksten/films over dit onderwerp; – hebben kennis van en inzicht in in de belangrijkste theorieen om de primaire teksten/films te analyseren en vanuit wetenschappelijk oogpunt te becommentarieren; – zijn in staat zelfstandig aan het onderwerp van het college gerelateerde niet-complexe onderzoeksvragen formuleren; – zijn in staat de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling en schriftelijk voor een wetenschappelijk publiek in het Duits weer te geven.

Rooster

Dag en tijd waarop de cursus wordt aangeboden mét link naar het rooster op de opleidingswebsite.

Onderwijsvorm

hoorcolle (1 uur) en werkcollege (2 uur)

Toetsing

mondelinge presentatie (20% en schriftelijk tentamen met essay-vragen (80%)

Blackboard

ja, zie Blackboard

Literatuur

  • Assmann, Jan, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und pol. Identität in frühen Hochkulturen. München 19972; – Practicing New Historicism by Catherine Gallagher and Stephen Greenblatt. Chicago 2000; – Grass, Günter: Im Krebsgang. Roman. Göttingen 2002; – Schulze, Ingo: Simple Storys. Ein Roman aus der ostdt. Provinz. Berlin 1998; – Burmeister, Brigitte: Unter dem Namen Norma. Roman. Stuttgart 1994.

Aanmelden

Via Usis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Via Blacboard