Studiegids

nl en

Taal, denken, werkelijkheid

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Studenten mogen dit college alleen volgen als de onderdelen Fundament 1 en Inleiding taalwetenschap met goed gevolg zijn afgerond

Beschrijving

Taal, denken en werkelijkheid zijn nauw aan elkaar verbonden. We maken ons bijvoorbeeld in gedachten een beeld van de werkelijkheid en vertalen dat dan naar taal om met anderen onze voorstellingen van de werkelijkheid uit te kunnen wisselen. Maar hoe zit die verhouding nou precies in elkaar? Kun je delen van de werkelijkheid plaatsen bij afzonderlijke gedachten en kun je die gedachten dan wederom plaatsen bij afzonderlijke taalkomponenten? En wat komt eerst: de werkelijkheid of het denken? Of misschien toch de taal? Is taal enkel een verbinder of oefent hij ook invloed uit op hoe wij denken? En kun je met taal daadwerkelijk doordringen tot bij de werkelijkheid? Door deze en vergelijkbare vraagstukken zijn in de loop van het taalonderzoek al tal van theoretici gefascineerd geraakt. In dit college bekijken we de antwoorden van enkele centrale Duitse wetenschappers van de middeleeuwen tot in de 20e eeuw.

Leerdoelen

Het college gaat uit van een gefundeerde kennis van de in de inleiding in de taalwetenschap behandelde aspecten.
Aan het eind van het semester hebben de studenten een fundamenteel inzicht verworven in centrale vragen en theorieën die hun stempel hebben gedrukt op de theoretische benadering van de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid. Op weg naar dit doel vergaren de studenten ervaring bij het lezen en ontsleutelen van wel eens complexe taalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Mondelinge presentatie (30%), schriftelijk werkstuk (70%)

Blackboard

Blackboard: Informatie, opdrachten.

Literatuur

Wordt bekend gemaakt tijdens het eerste college.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Secretariaat opleiding Duitse taal en cultuur