Studiegids

nl en

De Duitse taal: verdieping II

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Deelname is alleen mogelijk als De Duits taal: verdieping I succesvol is afgerond.

Beschrijving

Deze cursus sluit direct aan bij de cursus uit het eerste semester. Ook hier blijft de driedeling in theorie, praktijk en tutorial bestaan. Het zwaartepunt ligt ook hier op de toepassing van taal. Zowel vertaling als schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid komen hierbij aan bod, waarbij er bijzondere aandacht naar de mondelinge taalvaardigheid uitgaat. Er wordt gefocust op concrete aspecten, zoals bijv. uitspraak, (contrastieve) grammatica of tekststructuur. De schriftelijke en mondelinge taalvaardigheden worden in dit vervolgcollege eveneens toegespitst op het Duitstalige wetenschappelijke discours. Woordenschat- en ‘Idiomatik’-verwerving maken geïntegreerd deel uit van de colleges, net als een systematische foutenanalyse achteraf.

Leerdoelen

 • De studenten zijn in staat zich vlot en vrijwel foutloos in goed Duits uit te drukken, dit zowel op het mondelinge als op het schriftelijke vlak. De talige performantie van de studenten bereikt tenminste het niveau C1van het Europese Referentiekader op het einde van dit college.

 • De studenten krijgen een beter inzicht in zowel de eigen foutenpatronen als de fouten van medestudenten (Near Learner Input): dit principe moet leiden tot een continue verbetering van de eigen taalvaardigheid, waarbij zelfcorrectie een centrale rol speelt.

 • Tot slot zijn de studenten in staat, zowel op schriftelijk als op mondeling vlak, aan het Duitstalige wetenschappelijk discours deel te nemen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

 • Grammatik- und Wortschatztest (Prüfungsreihe Mai/Juni; Stoff = Stoff aus den Seminaren + Selbststudium ‚Thematische Woordenschat Duits‘: Kapitelauswahl) (20%) – je Seminaraufgabe (Abstract; Hausarbeit/Essay; Debatte; Probekonferenz; = permanente evaluatie) (10%) – Abschlussgespräch (Prüfungsreihe Mai/Juni) (40%)

Blackboard

Blackboard: Informatie, opdrachten

Literatuur

 • Ten Cate, Abraham P./Lodder, Hans G./Kootte, André (2007): Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Zweitspracherwerb. Bussum.

 • Forst, Gabriele (2004): Thematisch woordenschat van het Duits. Almere.

 • Sommer, Roy (2006): Schreibkompetenzen. Erfolgreich wissenschaftlich schreiben. Stuttgart (Klett)

Nachschlagwerke (jeweils neueste Aufl.):

 • Duden: Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 2: Das Stilwörterbuch. Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 8: Die sinn- und sachverwandten Wörter, Wörterbuch der treffenden Ausdrücke. Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 9: Richtiges und gutes Deutsch, Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. Mannheim u.a.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

dr. G. Crauwels

Opmerkingen

Het college kan alleen worden afgesloten als voor alle onderdelen ten minste een voldoende is gehaald en men alle vereiste opdrachten op tijd heeft ingeleverd.