Studiegids

nl en

Psycholinguïstiek

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Voor andere deelnemers dan BA-studenten Duitse taal en cultuur geldt dat zij over een adequate passieve kennis van het Duits moeten beschikken

Beschrijving

Wat gebeurt er in ons brein wanneer wij spreken, luisteren, lezen of schrijven? Hoe zijn woorden en grammatica mentaal opgeslagen, en hoe zoeken wij ze op? Welke delen van de hersenen zijn gespecialiseerd op taal? En wat gebeurt er als deze niet meer werken? Dit zijn de vragen waar de psycholinguïstiek zich mee bezighoudt. In het college zullen zij één voor één aan bod komen. We bekijken en bespreken experimentele studies over taalproductie, taalperceptie en het mentale lexicon. Verder wordt er aandacht besteed aan een groep van taalstoornissen die als afasie bekend zijn.

Leerdoelen

De studenten worden vertrouwd met modellen van taalverwerking in het brein. Zij verwerven (passieve) kennis over de methodes en resultaten van experimenteel taalonderzoek.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Mondelinge presentatie (20%), schriftelijk tentamen (80%).

Literatuur

Artikelen die via Blackboard beschikbaar worden gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

“Dr. J. Audring”“mailto:j.audring@hum.leidenuniv.nl