Studiegids

nl en

Koptisch 1

Vak
2011-2012

Toegangseisen

___

Beschrijving

Het Koptisch is de jongste vorm van het Egyptisch. Omdat het ook de meest toegankelijke vorm van die taal is, is het Koptisch onmisbaar voor een beter begrip van de oudere taalfasen. Daarnaast is het Koptisch de taal van een belangrijk corpus vroeg-christelijke geschriften, waaronder beroemde teksten als het Evangelie van Thomas of dat van Judas. Het leeft nu nog voort als de liturgietaal van de talrijke christelijke minderheid in Egypte, de Kopten. De cursus omvat een intensieve kennismaking met schrift en grammatica van het belangrijkste literaire dialect van het Koptisch, het Sahidisch (4e-11e eeuw na Chr), maar is vanaf het begin gericht op het zelfstandig leren lezen van teksten in het Koptisch.

Leerdoelen

Het verwerven van kennis van de Sahidisch-Koptische vorm van het Egyptisch en het bijbehorende schrift; het verkrijgen van actief inzicht in de grammatica en het opbouwen van een basiswoordenschat ten einde hierdoor in staat te zijn tot het zelfstandig lezen van eenvoudige teksten in het Sahidisch-Koptisch.

Rooster

  • Vier uur per week

  • Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen; tussentoets na blok I.

Blackboard

Kijk voor eventuele aanvullende mededelingen altijd op Blackboard

Literatuur

Leerboek:

  • C.H. Reintges, Coptic Egyptian (Sahidic dialect): A learner’s grammar. Afrikawissenschaftliche Lehrbücher; Bd. 15, Keulen: Rüdiger Köppe Verlag, 2004 (wees verstandig en bestel het boek ruim voor het begin van de colleges!).

Zelfstandig te lezen teksten:

  • Apophthegmata Patrum (M. Chaîne, Le manuscrit de la version copte en dialecte sahidique des “Apophthegmata Patrum, Cairo 1960, nos. 69, 141, 157, 175, 181, 184, 213, 235, 239, 240, 186, 226, 188).

  • Theophilus van Alexandrië, Wonderen van St. Menas (J. Drescher, Apa Mena: A selection of Coptic texts relating to St. Menas,Cairo 1946, 7-34).

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Bij de docent Prof. Dr. J. van der Vliet