Studiegids

nl en

Standaardbabylonisch 2: Koninginscripties

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is het gevolgd hebben van het college Standaardbabylonisch I. Voorwaarde voor toelating tot het tentamen van dit college is het succesvol hebben afgelegd van de toetsing Standaardbabylonisch I.

Beschrijving

Lectuur van koningsinscripties uit het tweede en eerste millennium.

  • De student bestudeert opgegeven regels in spijkerschrift, translitereert die op college, geeft een grammaticale analyse van de transliteratie en bestudeert de achtergronden van de tekst.

  • De docent geeft nadere toelichting op de taalkundige aspecten en de achtergronden van de teksten (filologische benadering).

Leerdoelen

  • Vaardigheid de tekst van de Oudbabylonische en Standaardbabylonische koningsinscripties vanuit het spijkerschrift van de betreffende periode te kunnen translitereren, transcriberen en vertalen.

  • Kennis van de achtergronden van deze teksten.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk deeltentamen met stuk tekst met vragen over de historisch en culturele achtergronden van de tekst na elk blok: blok III Oudbabylonisch, blok IV Standaardbabylonisch.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

R. Borger,BAL en nader op te geven.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Voor deze cursus is basiskennis (minimaal 5561OIASW) vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Contact

Docentmentor drs. Th.J.H. Krispijn of de docent.

Opmerkingen