Studiegids

nl en

Nieuwegyptisch

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Studenten die deze cursus willen volgen, dienen de cursussen Inleiding en Lectuur Middelegyptisch 5701OIME te hebben afgerond.

Beschrijving

Inleiding tot het Nieuwegyptisch (de gangbare schrijftaal vanaf de late 18de dynastie tot in de 7de eeuw v. Chr.) door middel van (1) een grammaticale inleiding en (2) tekstlectuur. De te lezen teksten stammen vooral uit de Ramessidentijd.

Leerdoelen

Het doel van het college is studenten elementaire leesvaardigheid en grammaticale kennis bij te brengen, en te leren Nieuwegyptische teksten correct te translitereren en te vertalen.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Tweemaal een schriftelijk tentamen:

  1. na blok III een grammaticale toets (telt voor 30%);
  2. na blok IV een transliteratie en vertaling van een nog niet eerder gelezen tekst (telt voor 70%).
    De grammaticale toets wordt niet herkanst; de eindtoets alleen wanneer aan beide toetsen is deelgenomen. Daarnaast geldt aanwezigheidsplicht, en wordt actieve deelname aan de colleges verwacht.

Blackboard

Literatuur

  • Een syllabus samengesteld door A. Egberts, Beknopte inleiding tot het Nieuwegyptisch, beschikbaar op Blackboard. Aanvullend materiaal wordt uitgereikt op het college.

  • De te lezen Nieuwegyptische teksten worden op het college bekend gemaakt. Moederkopieën van de teksten en vertalingen zijn op te vragen bij de balie van de NINO-bibliotheek.

Aanmelden

  • Aanmelden via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Voor deze cursus is een zeker ingangsniveau vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Contact

Bij de docent dr. B.J.J. Haring: 071-5274170.

Opmerkingen

Bij aanwezigheid van buitenlandse studenten is het mogelijk deze cursus in het Engels te geven.