Studiegids

nl en

Paleografie van de Griekse papyri 1

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Toegankelijk voor studenten GLTC en geïnteresseerden uit andere opleidingen met kennis van het Grieks die het vak ‘Inleiding Griekse papyrologie’ gevolgd hebben.

Beschrijving

Tijdens dit college leert men Griekse teksten ontcijferen aan de hand van originele papyri uit de collectie van het Papyrologisch Instituut en van foto’s uit andere collecties.

Leerdoelen

De student kan niet te cursief geschreven Griekse papyri en ostraca ontcijferen van foto of origineel, onder gebruikmaking van het apparaat papyrologie, en globaal aangeven uit welke periode (Ptolemaeïsch, Romeins, Byzantijns) het handschrift stamt.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Beoordeling participatie en ingeleverde opdrachten.

Rooster

Zie rooster

Literatuur

Opgave door docent.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, specificatie huiswerk en opdrachten, verspreiding handouts en links naar papyrologische websites (met bijv. foto’s van behandelde teksten) die tijdens de colleges ter sprake zijn gekomen.

Contact

Bij docent mw. dr. F.A.J. Hoogendijk, tel. 071-5272906

Opmerkingen

Tijdens de colleges worden Griekse papyri ontcijferd van foto’s of origineel.