Studiegids

nl en

Ethiek (met tutorial)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor voltijd bachelorstudenten Wijsbegeerte, die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Ethiek tracht inzicht te verschaffen in vragen als ‘hoe te leven?’, ‘wat te doen?’. In dit college wordt nader ingegaan op de rol die waarden, rechten, plichten, maar ook zaken als karakter en geluk daarbij spelen. We gaan na of, en zo ja, hoe we de diverse antwoorden op deze vragen kunnen rechtvaardigen. Zijn er goede en slechte antwoorden op deze vragen, of is moraal slechts een kwestie van gevoel?

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Dinsdag 15-17 uur en donderdag 9-11 uur (tutorial).

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject)

Onderwijsvorm

Hoorcollege (2 uur) en tutorial (2 uur).

Toetsing

  • Tussentoets over eerste deel van de stof (50%);

  • Afsluitend schriftelijk tentamen over tweede deel van de stof (50%), inclusief hetgeen in de colleges ter sprake is gekomen.

Blackboard

Ja

Literatuur

  • Alle literatuur wordt via Blackboard ter beschikking gesteld

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. B.J.E. Verbeek

Opmerkingen

-