Studiegids

nl en

Pensum (BA3) Latijn

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Dit pensum is een verplicht onderdeel voor BA3 studenten GLTC.

Beschrijving

Alle onderdelen van het BA3 pensum (A, B en C) zijn verplicht. Er kan binnen de delen A en B worden gekozen uit twee mogelijkheden; er is geen keuzemogelijkheid in deel C. De teksten dienen volledig zelfstandig gelezen te worden. De studenten dienen zowel kennis te nemen van de beschikbare wetenschappelijke commentaren als van de ‘schoolcommentaren’ (meer eenvoudige edities met aantekeningen).

Het BA3 pensum Latijn bevat de volgende (keuze-)onderdelen:

Deel A: Lyriek

 • Horatius, Carmina, Boek I
  óf

 • Horatius, Carmina, Boek III

Deel B: Maatschappijkritiek

 • Seneca, Brieven 1, 2, 3, 5, 7, 12, 27, 28, 43, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 77, 79, 80, 86
  óf

 • Juvenalis, Satiren boek 1: 1, 2, en 3.

Deel C: Historiografie

 • Tacitus, Annales IV.

Leerdoelen

De student moet in staat zijn met behulp van de gangbare hulpmiddelen genoemde teksten zelfstandig te lezen en te interpreteren.
In het leerlijnen-overzicht kan je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Rooster

Het pensum wordt geheel zelfstandig door studenten gelezen, er is dus geen rooster.

Onderwijsvorm

Zelfstudie.

Toetsing

 • Schriftelijke toets over het gehele pensum, te weten lyriek (Horatius I óf III), maatschappijkritiek (Seneca óf Juvenalis) en historiografie (Tacitus).

 • De toets bevat vertalingen van de gelezen stof en vragen over taal, stijl, inhoud en context. Hierbij weegt beheersing van de tekst het zwaarst. In geval van een onvoldoende voor de vertaling is het gehele tentamen onvoldoende. Het cijfer voor de vertaling telt dubbel in vergelijking met het cijfer voor de vragen.

 • Het pensum kan in beide semesters worden afgelegd.

 • Het tentamen is alleen schriftelijk af te leggen; er zijn geen deeltoetsen.

Literatuur

Deel A:

 • Horace, Odes I: Carpe Diem, ed. D.A. West, Oxford 1995.

 • Horace Odes III: Dulce Periculum, ed. D.A. West, Oxford 2002.

 • R.G.M. Nisbet and M. Hubbard, A commentary on Horace: Odes I, Oxford 1970.

 • R.G.M. Nisbet and N. Rudd, A commentary on Horace: Odes III, Oxford 2004.

 • Q. Horatius Flaccus, erklärt von Adolf Kiessling, 14. Aufl. besorgt von Richard Heinze : mit einem Nachwort und bibliographische Nachträgen von Erich Burck, Berlijn 1984.

Deel B: - Select Letters of Seneca, ed. W.C. Summers, Bristol 1983/Macmillan, Londen 1960 (fotografische herdruk van de originele editie uit 1910).

 • Seneca: Brieven aan Lucilius, ed. H. Wagenvoort, Utrecht 19597 (of andere druk).

 • Seneca Brieven 1-3: L.D. Reynolds (Hg), L. Annaei Senecae ad Lucilium Epistulae Morales I-II, Oxford 1965 (OCT) (alleen tekst). Let op: brief 3 alleen bij Reynolds; brieven 1 en 2 alleen bij Reynolds en Wagenvoort; brieven 43, 53, 56, 79 en 80 alleen bij Reynolds en Summers.

 • Juvenalis, Satires: Book 1, ed. Susanna Morton Braund, Cambridge 1996 (Cambridge Greek & Latin Classics).

Deel C: - Tacitus, Annals Book IV, ed. by R.H. Martin and A.J. Woodman, Cambridge 1994.

 • Cornelius Tacitus, Annalen, er. und mit einer Einl. versehen von Erich Koestermann, Heidelberg 1963.

Blackboard

Er zal op blackboard een discussion board geopend worden, waar studenten vragen over het pensum met elkaar kunnen bespreken

Aanmelden

Inschrijving geschiedt via uSis (alleen aanmelden voor het tentamen!).
Iedere student dient ook uiterlijk twee weken voor het tentamen aan het secretariaat GLTC door te geven welke keuze-onderdelen hij/zij gelezen heeft. Er wordt geen tentamen gemaakt voor wie dit niet tijdig doorgeeft.

Contact

prof. dr. A. Wessels

Opmerkingen

 • Bekijk hier pensumtips en de opbouw van pensumonderdelen Grieks/Latijn in het BA-programma GLTC

 • Beide talen – Grieks en Latijn – moeten in je BA3 programma vertegenwoordigd zijn met ten minste 5 ects. Houd hier dus rekening mee bij de keuze voor het BA3 pensum en de bachelorwerkcolleges en het bachelorwerkstuk. Wanneer je bij één van de talen een werkcollege volgt, bijvoorbeeld bij Latijn, en het onderwerp van je bachelorwerkstuk tevens over Latijn gaat, dien je het pensum Grieks te lezen (en vice versa). Indien bij beide talen een werkcollege gevolgd wordt mag je kiezen of je het pensum bij Grieks of Latijn leest.