Studiegids

nl en

Latijnse taalkunde en geschiedenis van de Latijnse taal

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Dit vak is een verplicht onderdeel van het BA2-programma GLTC.

Beschrijving

In dit blok wordt een inleiding gegeven in de geschiedenis van de Latijnse taal van de eerste documenten tot het middeleeuws Latijn. Daarvoor worden fonologische, syntactische en socio-linguïstische aspecten van de verschillende stadia bekeken die het Latijn heeft doorlopen. Aan de hand van teksten uit verschillende tijden en bronnen (inscripties, literaire teksten, privé-correspondentie, juridische documenten) zullen de deelnemers tegelijk ook een overzicht over niet-canonieke teksten krijgen die in Latijn werden geschreven.

Leerdoelen

Kennis:

 • Kennis van de geschiedenis van de Latijnse taal; consolidatie en uitbouw van de kennis van de Latijnse syntax en semantiek; verdere kennismaking van taalkundige categorieën

Vaardigheden:

 • Vergroting van de leesvaardigheid Latijn door het bestuderen van minder bekende teksten; inleiding in methoden om taal te kunnen beschrijven. Schriftelijke presentatievaardigheden door het schrijven van een korte wetenschappelijk paper

Contextualisering en inzicht:

 • Reflectie op de historiciteit van de Latijnse taal en de sociale factoren die tot taalveranderingen kunnen leiden.
  In het leerlijnen-overzicht kan je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcolleges en zelfstudie.

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen aan het eind van het blok: 70%.

 • Kort schriftelijk referaat over een van de behandelde onderwerpen (4-5 p.): 30%

 • Minimumeisen voor aanwezigheid, deelname en voorbereiding zullen worden aangegeven aan het begin van het blok.

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruikt gemaakt van blackboard.

Literatuur

 • De Latijnse teksten worden ter kopiëring beschikbaar gesteld.

 • Leonard Palmer: The Latin language. London 1961 (3. ed.).

 • Het volgende overzichtswerk hoeft niet te worden aangeschaft:
  / P. Poccetti/D.Poli/C: Santini: Una storia della lingua latina. Formazione, usi, communicazione. Rome 1999 (Duitse vertaling: Eine Geschichte der lateinischen Sprache, Tübingen en Basel 2005).

 • Iets voor de volgende verjaardag: W. Stroh: Latein ist tot, es lebe Latein. Kleine Geschichte einer großen Sprache. Berlin 2007 (niet wetenschappelijk in de enge zin, maar des te mooier voor op het nachtkastje).

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

C.H. Pieper