Studiegids

nl en

Latijn taalverwerving 2 (B-/C-groep)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Deze taalverwervingscursus is een verplicht onderdeel voor BA1-studenten GLTC met eindexamen Latijn die de cursus taalverwerving 1 gevolgd hebben.

Beschrijving

Voortzetting van de taalverwerving met nadruk op de Latijnse syntaxis, voortzetting van de lees- en vertaalvaardigheid door lectuur van Cicero’s redevoering Pro Archia.

Leerdoelen

  1. Taalvaardigheid: verwerving van elementaire kennis op gebied van stamtijden, vocabulaire, syntaxis en het verder opbouwen van een elementaire vertaalvaardigheid (het leren zelfstandig teksten te lezen met behulp van een commentaar).
  2. Schriftelijke presentatievaardigheden: het formuleren van een korte vertaling ongelezen stof en het beantwoorden van eenvoudige open vragen over grammaticale verschijnselen binnen een Latijnse tekst.

In het leerlijnen-overzicht kan je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcolleges, zelfstudie

Toetsing

Schriftelijke toets aan het eind van de cursus.
Vereisten voor minimale aanwezigheid, deelname en voorbereiding worden bekend gemaakt bij het begin van het college.

Blackboard

Er wordt bij deze cursus mogelijk gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Cicero’s Pro Archia zal bij aanvang van het blok ter kopiëring beschikbaar wordengesteld.

  • J.J.M. Taeymans en J. Ysebaert, Verbarium Latinum, (Maastricht: J. Schenk, verscheidene drukken)

  • C. Kroon, Inleiding tot de Latijnse syntaxis. Structuur van zin en tekst. Grammatica, Amsterdam Univerity Press, 2007.

Aanmelden

Eerstejaars GLTC worden door de opleiding in uSis aangemeld. Andere studenten melden zich bij de studiecoördinator GLTC: Mw. Joëlle Bosscher.

Contact

Dhr. J. Soerink en dhr. M. Heerink

Opmerkingen

Vereisten voor minimale aanwezigheid, deelname en voorbereiding en een exact overzicht van de te behandelen stof worden bij aanvang van het college bekend gemaakt.