Studiegids

nl en

Latijn taalverwerving 1a (A-groep)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Deze taalverwervingscursus is een verplicht onderdeel voor BA1-studenten GLTC zonder eindexamen Latijn (maar met eindexamenniveau Grieks).

Beschrijving

In deze cursus wordt een begin gemaakt met de taalverwerving Latijn. Het doel van de cursus is om studenten tot een niveau te brengen dat het lezen van authentieke Latijnse teksten met de nodige hulpmiddelen (woordenboek, annotaties) mogelijk maakt.
De exacte inhoud van het college wordt vastgesteld als bekend is hoeveel studenten met welk niveau aan deze cursus deelnemen, maar de verwachting is dat per week (gemiddeld) 5-6 hoofdstukken van het voorgeschreven boek (Tirocinium Latinum) zullen worden bestudeerd.

Leerdoelen

  • Studenten GLTC met een beperkte kennis van het Latijn (geen kennis tot maximaal 4 jaar onderwijs) tot een niveau brengen waar zij een Latijnse tekst met hulpmiddelen (woordenboek, annotaties) kunnen lezen.

In het leerlijnen-overzicht kan je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Combinatie van

  • Werkcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen/vertalingen

Minimumeisen voor aanwezigheid, deelname en voorbereiding zullen worden aangegeven aan het begin van het blok.

Blackboard

Blackboard zal gebruikt worden voor basisinformatie en mededelingen.

Literatuur

  • P. Brandt, Tirocinium Latinum (ed. N.H C. van Loenen e.a), 19e editie, Uitgeverij P. Brand, 2002.

  • P. Brandt, Kleine Latijnse Grammatica (ed. G.F. Diercks), 5e editie, Uitgeverij P. Brandt, 1991.

  • H. Pinkster, Woordenboek Latijn-Nederlands, Amsterdam UP, 1998.

Aanmelden

Eerstejaars GLTC worden door de opleiding in uSis aangemeld. Andere studenten melden zich bij de studiecoördinator GLTC: Mw. Joëlle Bosscher.

Contact

Dhr. J. Soerink