Studiegids

nl en

Latijnse Liefdespoëzie: Catullus, Propertius, Tibullus en Ovidius

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van het BA1-programma GLTC.

Beschrijving

Dit college biedt een eerste kennismaking met de Romeinse lyriek en elegie vanuit haar literaire, politieke en sociale inbedding. Hoe definiëren de Romeinse dichters zichzelf en hun dichtkunst? Hoe wordt in hun gedichten gereflecteerd op de verhouding tussen poëzie en politiek? Deze vragen zullen worden beantwoord aan de hand van een selectie gedichten van de genoemde dichters en twee specifieke thema’s (zie het overzicht).

Per week volgen studenten één hoorcollege en één werkcollege. Ter voorbereiding van ieder hoorcollege bestuderen studenten een selectie Latijnse gedichten en secundaire literatuur. In de werkcolleges vertalen we een selectie van de Latijnse teksten en analyseren we de teksten aan de hand van de thema’s die in het hoorcollege zijn behandeld. Voor het werkcollege wordt de groep gesplitst (studenten worden door de opleiding in twee groepen verdeeld).

Week 1 Inleiding I: Catullus
Week 2 Inleiding II: Propertius/ Tibullus
Week 3 Inleiding III: Ovidius
Week 4 Inleiding IV: Horatius
Week 5 Themacollege I: Tekst en Auteur
Week 6 Themacollege II: Poëzie en Politiek

Leerdoelen

  • Kennismaking met de kenmerkende eigenschappen van het genre van de Romeinse lyriek en elegie;

  • Vergroting van de leesvaardigheid Latijn en oefening in het zelfstandig lezen met behulp van een commentaar;

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie.

Toetsing

Deeltoets (tijdens college) en schriftelijk tentamen (eind mei; zie ook tentamenrooster GLTC) over de collegestof en het pensum. Enkele studenten houden een referaat.

Blackboard

De Latijnse teksten en de secundaire literatuur voor de themacolleges zullen bij aanvang van het blok op blackboard worden gezet. De handouts van de hoorcolleges worden hier eveneens beschikbaar gesteld.

Literatuur

De verplichte literatuur (zowel primair als secundair) wordt bij aanvang van het blok aangekondigd.

De volgende studies kunnen dienen als algemene oriëntatie op het onderwerp:

  • Booth, J., Catullus to Ovid: Reading Latin Love Elegy (London, 21999).

  • Kennedy, D.F., The Arts of Love: Five Studies in the Discourse of Roman Love Elegy (Cambridge, 1993).

  • Lyne, R.O.A.M., The Latin Love Poets from Catullus to Horace (Oxford, 1980).

  • White, P., Promised Verse: Poets in the Society of Augustan Rome (Cambridge/London, 1993).

N.B. Deze boeken hoef je niet zelf aan te schaffen! Een kleine selectie uit de secundaire literatuur over Romeinse liefdespoëzie zal tijdens het blok beschikbaar worden gesteld op de leesplank in de studiezaal GLTC.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Prof. Dr. A.B. Wessels

Opmerkingen

Studenten zijn welkom om het extra college te volgen (introductie op het metrum; blok 3, sessie 2).