Studiegids

nl en

Cultuurgeschiedenis 2: Godsdienst en literatuur

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Inleiding in en overzicht van de Godsdienst van Mesopotamië en de Akkadische literatuur.
De docenten geven een overzicht van de Mesopotamische godsdienst en literatuur.

Leerdoelen

Goede kennis en overzicht van de Godsdienst van Mesopotamië en de Mesopotamische literatuur in al haar verschijningsvormen.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen Godsdienst na het eerste blok: syllabus en opgegeven artikelen
Schriftelijk tentamen Literatuur na het tweede blok: dictaat en capita selecta uit de literatuur.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

  • Th.J.H. Krispijn,Inleiding Godsdienst van Mesopotamië (opleidingsuitgave).

  • A.L. Oppenheim,Ancient Mesopotamia (Chicago, 1977), 171-227.

  • Th. Jacobsen, The Treasures of Darkness, (New Haven 1976), 23-164.

Aanbevolen:

  • M. Roaf:Cultural Atlas of Mesopotamia and the Ancient Near East (Oxford, 1990)

  • J. Black & A. Green,Gods, Demons and Symbols of ancient Mesopotamia (London, 1992).

  • E. Reiner, Die Akkadische Literatur, in: W. Röllig Neues Handbuch der Literaturwissenschaft, 1. Altorientalische Literaturen (Wiesbaden 1978), p. 151-209.

  • Th. Jacobsen,The Treasures of Darkness (New Haven/London 1976), ch. 6 “The Creation Epic”, en 7 “The Gilgamesh Epic”.

  • A.L. Oppenheim,Ancient Mesopotamia. Portrait of a Dead Civilization (Chicago 1964v.) ch. 5, “The Scribes”, “The Creative Effort” (p. 235-267).

Aanmelden

Aanmelden via “uSis”:http://usis.leidenuniv.nl

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Docentmentor drs. Th.J.H. Krispijn of de docent.

Opmerkingen

—-