Studiegids

nl en

Oud-Babylonisch 1: Codex Hammurabi

Vak
2011-2012

Het lezen van de wetsteksten van Hammurabi (Oudbabylonisch dialect) uit de spijkerschrifteditie van BAL.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Leerdoelen

 • Vaardigheid de tekst van de wetsparagrafen vanuit het spijkerschrift te kunnen translitereren, transcriberen en vertalen.

 • Kennis van de achtergronden van het Mesopotamische rechtssysteem en de samenleving tijdens de Oudbabylonische periode.

Literatuur

 • R. Borger,Babylonisch-Assyrische Lesestücke (= BAL)(Roma 1979 of later).

 • A. Finet,Le Code de Hammurapi(Paris, 1986); artikel “Gesetze” in Reallexikon der Assyriologie, deel 3, pp. 243-288.

 • M. Roth,Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor, (1995), hst. 8, pp. 71-142.

 • De artikelen “Gesetze.A. Babylonien” in het_Reallexikon der ssyriologie_Bd. 3, 243-278 (hoofdzaken) en K.R.Veenhof,_JEOL_35-36 (1997-2000), 78-82.

Toetsing

Schriftelijk tentamen na het tweede blok bestaande uit de op college gelezen stof en een niet op college gelezen stuk van de ‘Codex Hammurabi’ (transliteratie, transcriptie, vertaling) met grammaticale en inhoudelijke (invul)vragen.

Informatie

Docentmentor drs. Th.J.H. Krispijn of de docent.

Blackboard/webpagina Blackboard

Overzicht

 • De student bestudeert opgegeven paragrafen in spijkerschrift, translitereert die op college en geeft een grammaticale analyse van de transliteratie/transcriptie.

 • De docent behandelt taalkundige aspecten en de achtergronden van de tekst.

Opmerkingen

 • Aanmelden via uSis.

 • Bij voldoende belangstelling kan een (aparte) cursus in het Engels georganiseerd worden.

 • Voor deze cursus is basiskennis van de Akkadische grammatica en het spijkerschrift vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.