Studiegids

nl en

Apparaat/Werkstuk/Referaat (Talen en Culturen van Mesopotamië en Anatolië)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

Proeve van zelfstandig werken over een in overleg met de docent vast te stellen onderwerp (literatuurstudie).

Leerdoelen

Vaardigheid om de NINO-bibliotheek te gebruiken, en de belangrijkste assyriologische standaardwerken en digitale bronnen te raadplegen aan de hand van opdrachten.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier: Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Referaat en werkstuk na het tweede blok.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Nader op te geven.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Bij de docentmentor drs. Th.J.H. Krispijn of de docent Prof.dr. W.H. van Soldt

Opmerkingen

Overzicht

De student voert opdrachten uit.
De docent geeft een overzicht van het apparaat van de assyriologie.