Studiegids

nl en

Séminaire: Le roman d'aventures (Letterkunde)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

propedeuse Franas

Beschrijving

De avonturenroman in de 19e en 20e eeuw is exemplarisch voor de maximale exploitatie van het ‘romaneske’. Gelezen wordt een zestal hoogtepunten uit het corpus van avonturenromans. Wij bestuderen de literair-historische context en passen thematische, narratologische, psychologische en sociologische analyses toe.

Leerdoelen

zie beschrijving

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Participatie en werkstuk

Blackboard

ja

Literatuur

  • Alexander Dumas, Le Comte de Monte Cristo (Folio)

  • Jules Verne, Michel Strogoff (Livre de Poche)

  • Robert-Louis Stevenson, L’île au trésor (Treasure Island) (Folio)

  • J.M.G. Le Clézio, Le chercheur d’or (Folio)

  • Henri Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes (Folio)

  • Raymond Queneau, Le Dimanche de la vie (Folio)

  • Eric Chevillard, Oreille rouge (Minuit)

  • Jean-Yves Tadié, Le roman d’aventures (PUF)

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.
Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

dr. J Houppermans

Opmerkingen