Studiegids

nl en

Séminaire: Quand les enfants créent une grammaire : le cas des créoles (Taalkunde)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Hoofdvakkers moeten Franse taalkunde 1 en 2 gevolgd hebben. Andere studenten kunnen worden toegelaten in overleg met de docenten.

Beschrijving

Creooltalen ontstaan wanneer talen die meestal niet tot dezelfde taalfamilie behoren met elkaar in contact komen, vaak in een koloniale context. Het eerste stadium na taalcontact wordt een pidgin genoemd. Als dat pidgin de moedertaal wordt van een nieuwe generatie, spreken we van een creooltaal. Een creooltaal is een volwaardige taal met een eigen grammatica. Een belangrijk kenmerk van een creooltaal is dat de basiswoordenschat sterk overeenkomt met die van één taal. Zo is de woordenschat van het Haïtiaans Creools grotendeels gebaseerd op het Frans. Een intrigerende eigenschap van creooltalen is dat hun grammatica’s grote overeenkomsten vertonen die niet terug te voeren zijn op historische of geografische verwantschap. Dit lijkt te maken te hebben met het feit dat kinderen lijken gebruik te maken van de universele grammatica in het taalvermogen om de lacunes in het pidgin waarmee ze opgevoed worden in te vullen. De kinderen maken dus als het ware hun eigen grammatica.

Tijdens dit college zullen wij de eigenschappen van creooltalen nader bespreken en verschillende creooltalen van Franse origine vergelijken.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus heb je een grondige kennis van de eigenschappen van creooltalen, en heb je geleerd om de verschillende hypotheses in verband met het ontstaan van creooltalen te evalueren.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Toetsing

De stof wordt op drie manieren getoetst. In maart wordt de stof getoetst in een schriftelijk tentamen, en in de weken daarna houden de studenten presentaties die ze verwerken tot een werkstuk. Het eindcijfer is een gemiddelde van de drie toetsvormen.

Blackboard

ja

Literatuur

Nader op te geven via BlackBoard

*h3. Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

prof. dr. J.E.C.V. Rooryck