Studiegids

nl en

Overzicht Antieke Wijsbegeerte 1: van Thales tot en met Plato

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen spcifieke toegangseisen.

Beschrijving

In dit college wordt een overzicht geboden van de antieke wijsbegeerte vanaf haar begin tot en met Plato, mede aan de hand van de lectuur van primaire teksten, waaronder een selectie uit Plato’s Politeia.

Leerdoelen

  • De kandidaat beschikt over overzichtskennis van de antieke filosofie van Thales tot en met Plato alsmede over kennis van enige elementaire filosofische begrippen.

  • Het samenvatten, vergelijken van, en eventueel een voorkeur uitspreken voor 2 of 3 artikelen (secundaire literatuur) in essay-vorm (max. 2 pg.).

Rooster

Rooster GLTC

Onderwijsvorm

hoorcollege.

Toetsing

Tentamen.

Blackboard

Ja, zie Blackboard.

Literatuur

  • S. Marc Cohen, Patricia Curd, and C.D.C. Reeve, Readings in Ancient Greek Philosophy. From Thales to Aristotle (third edition), Hackett Publishing Company: Indianapolis/Cambridge 2005

  • F. A. J. de Haas e.a., De Antieke Wijsbegeerte, een handboek (via blackboard)

Aanmelding

via uSis.

Contact

R. M. van den Berg.