Studiegids

nl en

Inleiding in de Nederlandse letterkunde 1 - Cultuurwetenschap II

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen tot 1800. Naar aanleiding van de colleges lezen de studenten gedichten, verhalen, en toneel. De studenten bereiden zich voor door het lezen en bestuderen van de primaire en secundaire literatuur die tijdens de colleges behandeld worden. In het eerste college wordt het ontstaan van de Nederlandse letterkunde behandeld; in de volgende vijf de letterkunde tijdens de Middeleeuwen, vervolgens eveneens in vijf colleges de letterkunde tijdens de Renaissance en in de laatste twee colleges de letterkunde tijdens de Verlichting.
Deze cursus kan worden uitgebreid met de cursus Inleiding in de Nederlandse letterkunde 2.

Leerdoelen

Kennis van de hoofdlijnen en belangrijkste werken van de Nederlandse letterkunde vanaf de middeleeuwen tot 1800. Inzicht in de ontwikkelingsgang van de oudere Nederlandse letterkunde. Het verwerven van inzicht in de plaatsing van literaire kunstwerken in hun historische en culturele context, en het vermogen om verschillende stijlen en artistieke stromingen te begrijpen en te herkennen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Na Blok I is er een diagnostische toets (proeftentamen). Na Blok II is er een schriftelijk tentamen over de opgegeven literatuur en de op het college behandelde stof. Het tentamen bestaat uit open essayvragen. Het gebruik van woordenboeken (niet elektronisch) is toegestaan bij het maken van het tentamen.

Literatuur

Tot de verplichte primaire literatuur horen Karel ende Elegast, Beatrijs, Lanseloet van Denemarken, poëzie van P.C. Hooft en C. Huygens, J. Van den Vondel, Gijsbrecht van Aemstel en G.A. Brederode, Spaanschen Brabander.
Verdere literatuur, zowel primair als secundair, wordt op het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Voor informatie: mail de docent: Prof.dr. O.J. Praamstra

Opmerkingen

Doelgroep: Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands en belangstelling voor de Nederlandse letterkunde.