Studiegids

nl en

Syrisch I

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Dit college is bestemd voor taalkundigen, historici, archeologen, kunsthistorici, godsdienstwetenschappers, en iedereen die geïnteresseerd is de Syrische taal en literatuur. Er zijn geen toegangseisen. Kennis van een andere Semitische taal is niet nodig.

Beschrijving

Het Syrisch is de taal van een van de oudste bijbelvertalingen, de taal waarin apocriefen zoals de Apocalyps van Baruch bewaard zijn gebleven, de taal van een enorme hoeveelheid patristische literatuur, waaronder het omvangrijke oevre van “Ephrem de Syriër”, en eeuwenlang de taal van liturgie, literatuur en wetenschap voor christenen in grote delen van het Midden-Oosten. Tot op de dag van vandaag wordt wordt het Syrisch gebruikt door Syrische christenen van verschillende denominaties in het Midden Oosten en daarbuiten (ook in Nederland!) Taalkundig is het Syrisch interessant als de belangrijkste taalvorm van het Aramees, een taal die een doorlopende geschiedenis heeft vanaf de 10e eeuw v. Chr. tot op heden.

Dit college geeft een inleiding in de klankleer, vormleer en syntaxis van deze taal en verschaft daarnee inzicht in deze belangrijke Semitische taal en toegang tot de zeer omvangrijke Syrische literatuur.

Leerdoelen

Gedurende één semester maken de deelnemers kennis met de Syrische taal. Aan het eind van de collegereeks zijn zij in staat eenvoudige teksten zelfstandig te lezen.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met vertaalopdracht en open vragen.

Blackboard

Ja.

Literatuur

Verplicht aan te schaffen:

J.F. Coakley, Robinson’s Paradigms and Exercises in Syriac Grammar (fifth edition; Oxford: Oxford University Press, 2002).

Via Blackboard worden handouts en extra oefenmateriaal ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Aanmelden via uSis en blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Meer informatie bij de docentdr. W.T. van Peursen.