Studiegids

nl en

Introduction to the Art History of the Netherlands - Cultuurwetenschap I

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Voldoende beheersing van de Engelse taal.

Beschrijving

De Nederlandse beeldende kunst geniet internationale bekendheid door kunstenaars als Jan van Eyck, Pieter Breughel de oudere, Rembrandt, Frans Hals, Vincent van Gogh en Piet Mondrian. Deze cursus biedt een overzicht van de Nederlandse beeldende kunst van circa 1400 tot en met de twintigste eeuw. Daarbij woren de kenmerken van stromingen en het werk van beroemde kunstenaars alsmede belangrijke artistieke ontwikkelingen in hun culturele context geplaatst. De nadruk zal liggen op de stilistische aspecten, maar ook de functie en interpretatie van schilderkunst.

Leerdoelen

De cursus is opgezet als een overzicht over de Nederlandse beeldende kunst vanaf circa 1400 tot en met de 20ste eeuw. Daarbij staan de verschillen in wetenschappelijke benadering binnen het vakgebied centraal. Bovendien worden de kunstwerken geplaats binnen hun historische en culturele context. De studenten verwerven vaardigheden om verschillende stromingen, stijlen en artistieke ontwikkelingen te herkennen aan de hand van hun belangrijkste kenmerken.

Rooster

Dinsdag van 13-15.
Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

hoorcollege

Toetsing

De stof op blackboard wordt geëvalueerd met twee schriftelijke tentamens, elk bestaande uit vijf open vragen, over kenmerken van werk van belangrijke meesters, stromingen en artistieke ontwikkelingen.Het eerste tentamen over de kunst uit de 15e en 16e eeuw zal plaatsvinden in de studieweek en maakt 40% van het eindcijfer uit, het tweede tentamen over de kunst vanaf de 17e tot en met de 20ste eeuw zal zijn in december en het bepaalt 60% van het eindcijfer. Een cijfer lager dan 5 is niet toegestaan. Een 5 kan gecompenseerd worden met een hoger cijfer mits het gemiddelde van beide tentamens een voldoende is. De deelcijfers zijn maar één jaar geldig. Als na de herkansing het eindcijfer onvoldoende is, moet de student in het daaropvolgend jaar beide onderdelen opnieuw halen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor cursusmateriaal en voorbeeldvragen..

Literatuur

De stof op blackboard (Reader I en II). Verder wordt aangeraden te kopen: R.H. Fuchs, Dutch Painting, London (Thames and Hudson) de meest recente druk te verkrijgen bij de meeste goede boekhandels.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Studiecoördinator: mw. I. Zagar.
Docent: mw. dr. M.E.W. Boers.