Studiegids

nl en

Onderzoeksopdracht BFW -- Praktisch werk

Vak
2010-2011

Onderzoeksopdracht

Aan het eind van het derde jaar dient elke BFW-student een onderzoeksopdracht van 10 weken (bachelorstage) uit te voeren bij één van de secties van het Centrum voor Bio-Farmaceutische Wetenschappen (Leidse tak van het LACDR). Dat zijn de volgende secties:

 • Analytical Bio-Sciences

 • Biofarmacie

 • Drug Delivery Technology

 • Farmacochemie

 • Farmacologie

 • Medische farmacologie

 • Toxicologie

De onderzoeksopdracht bestaat uit ongeveer twee weken literatuurstudie als inleiding op de laboratoriumwerkzaamheden. De literatuurstudie leidt tot een proefopzet, die uitvoerig door de begeleider en de student besproken wordt. Vervolgens worden ongeveer vijf weken besteed aan het uitvoeren van de proef. Deze proef maakt over het algemeen onderdeel uit van het wetenschappelijk onderzoek van de sectie. Ongeveer drie weken voor het einde van de onderzoeksopdracht start de student met het schrijven van het verslag.

Doelgroep

BFW3

Onderwijsvorm

Korte onderzoekstage

Toetsing

Praktisch werk en het functioneren in het laboratorium en de sectie.

Rooster

Start met de onderzoeksopdracht kan in de regel na het afronden van de verplichte onderdelen van het derde jaar (voor de meeste studenten zal dat zijn vanaf 19 april, dus na de buitenlandse excursie [BUEX]).

Aanmelding

Elke sectie zal maximaal ongeveer 6 studenten per semester voor een onderzoeksopdracht kunnen begeleiden. Studenten dienen zich voor 1 april 2010 aan te melden bij de studieadviseurs, waarbij zij aangeven bij welke sectie zij als eerste of als tweede keus een onderzoeksopdracht willen uitvoeren. Voor de BUEX hoort elke tijdig-aangemelde student bij welke sectie hij/zij geplaatst is voor de onderzoeksopdracht (naar verwachting zal dit over het algemeen de eerste keus zijn).

Opmerkingen

 • De studiebelasting van alle onderdelen van de onderzoeksopdracht is in totaal 16 EC. Aan het praktische werk wordt een studiebelasting van 12 EC toegekend, aan het bijbehorende verslag (afstudeerverslag) wordt een studiebelasting van 3 EC toegekend. Praktisch werk en het verslag worden apart beoordeeld.
  Over het onderzoek wordt door de student ook een mondelinge presentatie gegeven. Dit is een apart onderdeel, waar een studiebelasting van 1 EC aan wordt toegekend.

 • Duurt de onderzoeksopdracht langer dan 10 weken dan worden er geen extra studiepunten toegekend!