Studiegids

nl en

Farmacoepidemiologie

Vak
2010-2011

Leerdoelen: *Introductie tot de farmaco-epidemiologie (FEP) *Kennen concept, fundamentals en vaktermen FEP

  • toepassen van de opgebouwde kennis (literatuuropdracht + cases)

Tijdsvak: *maandagen en dinsdagen in weken 5-8 2010 (1 februari t/m 23 februari) *4 × 2 ochtenden (9u00-12u00) *’s middags flexibel (tijd voor literatuuropdracht, case studies en zelfstudie)

Doelgroep: *3e jaar Bio-Farmaceutische Wetenschappen studenten

Onderwijsvorm: *Hoorcolleges en/of werkcolleges (case studies in werkgroepen) + zelfstudie

Toetsing: *Tentamen *mogelijk ook nog andere vormen van beoordeling

Literatuur: *Voor basale epidemiologie worden volgende boeken geadviseerd:

*Vandenbroucke JP, Hofman A. Grondslagen der epidemiologie. Maarssen. Elsevier gezondheidszorg, 2004.

*Offringa M, Assendelft WJJ, Scholten RJPM. Inleiding in evidence-based medicine. Klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. Houten. Bohn Stafleu van Loghum, 2000 (of nieuwere druk).

*Voor verdiepende literatuur zie LANCETartikelen op BlackBoard (course documents)!

Opmerking: *Kennis van statistiek en basiskennis van (patho)fysiologie kan verondersteld worden.