Studiegids

nl en

Taal, geschiedenis en taalgeschiedenis

Vak
2011-2012

Toegangseisen

__

Beschrijving

In dit college worden de basisbeginselen van de historische taalwetenschap uitgelegd. Daarna wordt een kritische evaluatie gemaakt van de manier waarop de gegevens uit de historische taalwetenschap gekoppeld zijn en kunnen worden aan historische gegevens. Er zal voornamelijk (maar niet uitsluitend) worden gewerkt vanuit casus in Afrika.

Leerdoelen

Door deze cursus krijgt de student ervaring met en inzicht in

 • de historisch-vergelijkende methode binnen de taalwetenschap

 • de historische kant van contactlinguistiek

 • de koppeling tussen taalkundige en historische gegevens

Een belangrijk doel van het college is om de studenten door het kritisch lezen van literatuur die taalgeschiedenis en geschiedenis aan elkaar probeert te koppelen zelf te laten nadenken over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een dergelijke koppeling.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Wordt tijdens het college bekendgemaakt

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Docent: m.g.kossmann@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Overzicht

 • Taal als onderdeel van de maatschappij; basisbeginselen van de sociolinguistiek, het probleem taalgemeenschap [1x]

 • De methodes van reconstructie van talen: klankverschuivingen en analogie [2x]

 • De methodes van classificatie en subclassificatie: stamboomtheorie, golf-theorie & hoe zij met elkaar samenhangen [1x]

 • Lexicostatistiek en glottochronologie [1x]

 • Taalverandering door taalcontact: ontlening, creolisering, taalmenging [3x]

 • Taal en geschiedenis: Wörter und Sachen [1x]

 • Taal en geschiedenis: Toponymie [1x]

 • Taal, genetica en geschiedenis: een ongemakkelijke combinatie [1x]

 • Taal en geschiedenis: Het hoe (niet) en waarom (niet) [1x]