Studiegids

nl en

Platteland en stad in Afrika

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Deze cursus bouwt voort op de Inleiding in de Afrikaanse geschiedenis, met een sterke nadruk op de processen en relaties van productie, zowel in de landbouw als in de industrie en de tertiaire sector, die vooral in steden te vinden zijn.

Het bestaat uit 4 modules:

  • De domesticatie en introductie van gewassen en dieren in Afrika.

  • Agrarische veranderingen in de 20e en 21e eeuwen, met name het verbouwen van “cash crops”.

  • Migratie naar steden en het ontwikkelen van stedelijke economie.

  • Stad en platteland in populaire culturele expressie.

Leerdoelen

Inzicht in de ontwikkeling van stad en platteland zowel vanuit een economisch-politiek als vanuit een cultureel oogpunt; presentatie, deelnemen aan debatten en lezen van goede wetenschappelijke werken.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Take-home tentamen en werkstuk.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Wordt op het college bekendgemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Docent: Prof. dr. R.J. (Robert) Ross