Studiegids

nl en

Antropologische taalkunde

Vak
2011-2012

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In dit college staat de wederkerige relatie centraal tussen cultuurpatronen, taalgebruik en taalsysteem (taal, wereldbeeld en cognitie). Een en ander wordt toegespitst op specifieke verwoordingen in Afrikaanse talen van de conceptuele domeinen kleur, ruimte, verwantschap, tijd; ethno-classificatie (levende natuur); ethno-psychologie (lichaam-geest, ziekte, emoties); ethno-filosofie (inheemse kennispatronen, culturele normen en waarden). Er wordt aandacht besteed aan ethnografische methoden voor het analyseren van in natuurlijke omstandigheden geproduceerde data.

Leerdoelen

Inzicht verwerven in de taalkunde vanuit antropologisch perspectief.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsing

Opdracht en werkstuk.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Opgave tijdens college.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.
Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. F.K. Ameka.