Studiegids

nl en

Geschiedenis van het christendom

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Tijdens dit college zal een overzicht van de geschiedenis van het christendom gegeven worden, met aandacht voor het ontstaan van de verschillende hoofdstromingen van het wereldwijde christendom en voor de constante thema’s in deze geschiedenis. Deze thema’s zijn onder andere: de relatie tussen kerk en staat, spanningen tussen intellectuele, charismatische en rituele vormen van christendom, de invloed en context van eschatologische stromingen en de rol van objecten, kunst en architectuur.
Voor deelname aan alle overige vakken van de afdeling Geschiedenis van het christendom moet dit college met goed gevolg zijn afgerond.

Leerdoelen

Studenten worden geacht na deze collegereeks een globaal beeld te hebben van ontstaan en ontwikkeling van het wereldwijde christendom, de belangrijkste continue thema’s kunnen benoemen en herkennen, en inzicht te hebben in de problemen die met de bestudering van deze geschiedenis samenhangen.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Cijfer op basis van Take-home tentamen na blok 1, over hfst 1 t/m 16 (40%) en schriftelijk tentamen na blok 2 over hfst. 17 t/m30 (60%)

Blackboard

Ja, zie blackboard.

Literatuur

David Chidester, Christianity. A Global History (London: 2000 of paperback: New York 2001).

Aanmelden

Aanmelden via uSis en blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

H.L. Murre-van den Berg ; zie eventueel www.religion.leidenuniv.nl en http://69422.weblog.leidenuniv.nl/.

Opmerkingen

Dit college kan (als het niet tot het vaste pakket behoort) onderdeel uitmaken van een bachelorkeuzevak wereldchristendom (zie verder onder bachelorkeuzevakken).